Skip to content Skip to footer

Výhody používania recyklovaných materiálov

Recyklácia dáva odpadovým materiálom druhú šancu premeniť sa na ďalší užitočný produkt pre ľudí. Nie je predsa skvelé vedieť, že produkt, ktorý sme vyhodili našiel opätovné uplatnenie? Aj keď už o výhodách recyklácie mnohí viete, nedá nám nespomenúť jej najväčšie výhody. 

Recykláciou plastov sa znižuje množstvo odpadu, ktoré putuje na skládky, redukuje sa spotreba energie a prírodných zdrojov. Napr. na výrobu plastovej fľaše je vďaka recyklácie potrebných o 80% menej energie ako na výrobu jednej z panenských materiálov. Výroba novinového papiera je o 40% účinnejšia a na vytváranie sklenených výrobkov sa vyžaduje o 20% menej energie. Recykláciou znižujeme environmentálnu stopu spojenú s ťažbou a dopravou primárnych surovín.

V tomto článku si povieme o výhodách používania recyklovaných materiálov, aby sme sa tak všetci mohli tešiť z čistejšej planéty a z toho, že sa podieľame na výnimočnej zmene smerom vpred.

Ako prebieha recyklácia plastov?

Plasty v procese recyklácie delíme nasledovne:

Ľahko recyklovateľné: HDPE, PET

Stredne recyklovateľné: PVC, PP, PS

Ťažko recyklovateľné: PET fľaše s PVC fóliou 

V niektorých domácnostiach triedenie plastového odpadu ešte stále nie je pravidlom. Pri recyklácií je dôležité, aby bol odpad správne roztriedený. Plasty vkladáme do žltej smetnej nádoby. Mal by sa tam nachádzať len plastový odpad, aj keď sa ešte ručne triedi na dotrieďovacích linkách. Do tejto nádoby však nepatria plasty, ktoré sú znečistené chemikáliami, napr. fólie používané na stavebných prácach. Odpad nemusíme dôkladne čistiť, pretože prechádza priemyselným čistením. Oddeľuje sa od ostatných nečistôt a delí sa podľa druhu, kvality a farby. 

Vytriedený plastový odpad sa následne lisuje do balíkov a odváža do recyklačných závodov. V recyklačných závodoch sa vytriedené plasty mechanicky upravujú podľa tvrdosti plastov, drvením, rezaním, strihaním, mletím, ktorými sa odpad zmenšuje na požadovanú veľkosť. Upravené plasty sa perú, aby sa zbavili silného znečistenia. Po praní sa sušia, čím sa zníži obsah vody v drvine. Procesom regranulácie sa plasty roztavia. V granulovanom stroji sa z tejto hmoty vytláčajú pásy hmoty, ktoré sa ďalej režú na požadovanú veľkosť. Výsledný granulát môže mať rôzny tvar a používame ich na výrobu nových produktov. 

Výrobky z recyklovaných plastov

Bohužiaľ, nie všetky plasty sú recyklovateľné. Je to prípad napr. jednorazových plienok, hygienických vložiek, zubných kefiek alebo automobilových plastov. Preto, ak aj naďalej používame plasty, mali by sme aspoň voliť také, ktoré môžu ísť na opätovné spracovanie. Ak nie, voliť ich ekologickejšie varianty.

Recykláciou plastov vznikajú ďalšie produkty. Niekedy také, o ktorých sme ani len netušili, že sú vyrobené práve z plastov. Z plastových tašiek a vreciek recyklačným procesom vznikajú nové tašky alebo textilné vlákna, z ktorých vznikajú rôzne kúsky oblečenia či iných textilných doplnkov do domácností, ako sú napr. koberce. 

Slovensko, Česko je na prekvapenie v Európskej únii vysoko nad priemerom. Podľa Eurostatu Slovensko recykluje 53% plastových obalov pričom v takom Rakúsku, Poľsku alebo Maďarsku sa recykluje len 30%.

Recyklovaný plast a využívanie ekologickejších variantov plastov by mohli byť riešením globálneho problému plastového odpadu. Poďme si spomenúť niekoľko príkladov ekologických produktov, ktorými sú napr.  papierové slamky, plátené tašky, coffee-to-go pohár, sklenené boxy na jedlo, recyklované PET fľaše a pod.

Európska únia stanovila povinnosť na obsah recyklátu v nových PET fľašiach. Najneskôr k 1. 1. 2025 musí byť v novej fľaši 25 % recyklátu a následne 30 % recyklátu najneskôr k 1. 1. 2030. Zvýšenie obsahu recyklátu v PET fľašiach a väčšia spotreba ekologických výrobkov bude tak prínosom pre všetkých z nás.

Výhody používania papierových slamiek

  • sú biologicky rozložiteľné

Plastovým slamkám by nepomohla ani samotná recyklácia. Aj tak by pravdepodobne skončili na skládkach alebo v oceánoch. Papierové slamky sú na druhú stranu biologicky rozložiteľné a kompostovateľné, čo znamená, že aj keby skončia v prírode začnú sa rozpadať už v priebehu 3 dní.

  • rozkladajú sa rýchlejšie

To, že plastom trvá až 500 rokov, kým sa rozložia sme si spomínali v článku o dopade plastov na životné prostredie. Na rozdiel od plastových slamiek rozkladajúcich sa na nebezpečné mikroplasty sa papierové slamky rozložia späť do zeme v priebehu 2-6 týždňov.

  • sú cenovo dostupné

Tému ochrany životného prostredia si uvedomili mnohé firmy a po uplatnení zákona o zákaze jednorazových plastov dopyt po papierových slamkách vzrástol. V INIPEXE si môžete zakúpiť slamky vysokej kvality za konkurencieschopnú cenu.

  • sú bezpečnejšie pre voľne žijúce zvieratá

Teraz už naozaj nemôžete pochybovať o tom, či sú papierové slamky šetrné k životnému prostrediu a morskému životu. Pre voľne žijúce zvieratá sú oveľa bezpečnejšie.

Vyskúšajte naše ekologické papierové slamky INIPEX vysokej kvality. Prostredníctvom modernej technológie ich vieme v ekologickom prostredí našej výrobnej haly Squarebizz vyrobiť až milión denne.